Guangzhou Pentum Digital Printing Equipment Co.,Ltd

Address:No. 325, Dongyong Section, Shinan Road, Qingsheng Village, Dongyong Town, Nansha District, Guangzhou

Phone:400-995-8903

Fax:+86-020-39958903

Email:info@icontek.com.cn

Leave us a message